fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Abyste si byly jisti, že nakládáme s Vašimi osobními údaji v rámci zákonných norem, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů níže.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

verze 1. účinná od 1.1.2019

 

Naše společnost ETIAM group, s.r.o., IČO 038 70 677, se sídlem Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, ČR, jako provozovatel internetové stránky www.preklady365.cz, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61640 (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme.

 

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv Vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete přímo při vypsání kontaktního formuláře, případně když naši společnost kontaktujete napřímo nebo při online komunikaci nebo nepřímo. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a informace o vašich preferencích v rámci nabídky našich služeb, tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás není možné využívat nabízených služeb. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u vypsání kontaktního formuláře, u nabídek Vám na míru, poradny, diskuze u článků apod.

Některé údaje získáváme tak, že zaznamenáváme, jak používáte náš web, pomocí souborů cookies.

Data získáváme také od třetích stran. Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v těchto zásadách. Tyto zdroje údajů od třetích stran se v průběhu času mohou lišit, ale mimo jiné zahrnují:

–     sociální síť Facebook, když našemu webu nebo zboží zadáte „To se mi líbí“ nebo nás sledujete,

–     poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají určit polohu podle vaší IP adresy, abychom na základě vaší polohy mohli přizpůsobit nabídky.

Je to legální?

ANO, protože dodržujeme právní důvody zpracování osobních údajů:

 1. je to nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a s tím spojené zaplacení a dodání služeb,
 2. je to nezbytné pro splnění právní povinnosti – např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany (viz. níže),
 4. udělil/a jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

V některých případech se tyto právní důvody překrývají.

Co jsou naše oprávněné zájmy?

V některých případech, které pečlivě zvažujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom si zajistili ochranu právem chráněných zájmů. Takové zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, ale můžete proti tomu podat námitku formou odkazu v e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mail: info@preklady365.cz nebo telefon: (+420) 775 569 819 anebo (+420) 606 900 985.

 

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

–    když u nás na webu vypíšete poptávkový formulář, můžeme Vám poslat obchodní sdělení nebo Vás můžeme kontaktovat za účelem vypracování nabídky na míru nebo i z dalších důvodů

–    když navštívíte náš web, můžeme do Vašeho zařízení uložit soubory cookies (přečtěte si také Zásady soborů cookies).

 

Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje a na jak dlouho?

 1. Vypsání poptávkového formuláře, potřebujeme to k:

vyřízení Vašich poptávek po našich službách, fakturace za využívané služby, vyřizování dotazů, upřesnění, reklamací a dalších záležitostí spojených s obchodním případem, k zasílání oznámení o stavu vyřízení nebo o případných problémech se stavem nabízené služby, k vaší identifikaci pro potřeby obchodního případu, k poskytování různých možností plateb

 • Ø na dobu 10 let osobní údaje uvedené na daňovém dokladu,
 • Ø na dobu 3 let od posledního obchodního případu,

 

 1. nabídka našich služeb: přijde Vám e-mail se zajímavými informacemi, akcemi anebo slevami,
 • Ø na dobu 3 roku, když naší skvělé nabídky nevyužijete,
 • Ø na dobu 3 let od posledního obchodního případu

 

 1. zjištění Vaší spokojenosti s našimi službami nám pomáhá zlepšovat naše služby: pro zasílání žádosti o hodnocení našich služeb, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení, Vám může přijít e-mailová zpráva.
 • Ø na dobu 3 let od posledního obchodního případu

 

 1. správa zákaznického účtu v našem informačním systému včetně historie obchodních případů: budeme Vám moci nabídnout další výhody
 • Ø na dobu 3 let od posledního obchodního případu

 

 1. online komunikace, marketing, personalizace reklamy
 • Ø na dobu 3 roku u služby: diskuze, poradna, dotaz na služby, kontaktní formulář
 • na dobu 3 let od posledního obchodního případu u reklamy či nabídky zboží přímo Vám na míru

 

K čemu potřebujeme Váš souhlas?

–        vedení zákaznického účtu v našem informačním systému včetně historie obchodních případů,

–        marketingovým činnostem, personalizaci reklam,

–        komunikaci on-line (poradna, diskuze, dotaz na služby, kontaktní formulář).

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

U vypsání poptávkového formuláře na našem webu:

–     identifikační údaje: jméno, příjmení a titul, IČO, DIČ, bydliště, sídlo

–     kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné informace

–     platební údaje a historie plateb

–     údaje o poptávané službě anebo produktu, případně Vaše preference v nastavení charakteru služeb

–     údaje o Vašem zařízení: IP adresa, identifikátor zařízení (například u telefonů číslo IMEI), lokace, informace z cookies, údaje z RFID tagů a o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete s naším webem, například vyhledávací dotazy, záznam z robotické chatovací služby

U nabídky našich služeb: jméno, příjmení, e-mailová adresa

U zaslání žádosti o hodnocení našich služeb: kontaktní a fakturační údaje, registrované údaje v našem informačním systému, druh využívaných služeb, historie obchodních případů a plateb

Pro využívání služeb zákazníka a ostatních služeb jako zasílání newsletteru bez předešlého objednání služby, zasílání reklamy či nabídky zboží přímo Vám na míru, poradna, diskuze, dotaz na služby, kontaktní formulář (k tomu potřebujeme Váš souhlas):

–     pro online komunikaci: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o zařízení, údaje o službách

U marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí

U personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní

 

Budeme vás chránit

 

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie. Nepředáváme je do třetích zemí mimo EU.

 

Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

 

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies. Přečtěte si více v dokumentu Zásady souborů cookies.

 

Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

 

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny třetím stranám (příjemcům, zpracovatelům Vašich osobních údajů), aby nám pomohly poskytovat naše služby. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme. Mají přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti, a jsou zavázány na základě zpracovatelské smlouvy je chránit, neprozradit a nepoužít k jiným účelům. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní úřady, Policie ČR).
 • Poskytovatelé služeb: účetní, daňový poradce, advokát, správce sítě, poskytovatel cloudových služeb, poskytovatelé poštovních služeb a dopravci, případně jejich partneři, poskytovatelé komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací, poskytovatel servisních služeb informačního systému či výpočetní techniky, poskytovatelé analýz, auditu, platebních služeb a zpracovatelé plateb, marketingových služeb.

Konkrétní příjemci Vašich osobních údajů mohou být firmy Antecellere, s.r.o., IČ: 05928354, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, Coadiuvare, s.r.o., IČ: 05933528, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, Collocutio, s.r.o., IČ: 05933633, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, Consecutio, s.r.o., IČ: 05928311, sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha, Demonstratio, s.r.o., IČ: 05937426, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, Doučování Populo, s.r.o., IČ: 04948661, sídlem Tylova 1136/6, 779 00 Olomouc, Exercitatio, s.r.o., IČ: 05937591, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, Exhoratio, s.r.o., IČ: 05933579, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, Gingylymos, s.r.o., IČ: 05937744, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, Opitulor, s.r.o., IČ: 05933471, sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno, Scriptulum, s.r.o., IČ: 05933323, sídlem Horní lán 1257/45, 779 00 Olomouc, WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou (poskytovatel webového hostingu a registrace domény), The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (provozovatel služby Mailchimp), Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (provozovatel služby Facebook Ads a sociální sítě Facebook), Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (provozovatel služeb Google Adwords, Google Analytics, Google Merchant), Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 15000, Praha 5 (provozovatel služby Sklik, Firmy.cz, Zboží.cz), Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno (provozovatel služby on-line chatu Smartsupp), Collabim s.r.o., V Háji 1183/22, 170 00 Praha 7 (provozovatel analytické služby Collabim.

 • Další příjemci dle potřeb správce, které však v současné době nevyužíváme.

 

Jaká jsou vaše práva?

 

 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
 • právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

 

V případě uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na kontaktní adresu: info@preklady365.cz nebo telefon: (+420) 775 569 819 anebo (+420) 606 900 985.

 

Právo na odvolání souhlasu můžete využít jen v případech, kdy jste udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto právo nemůžete uplatnit, když jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem nákupu služeb nebo za účelem přímého marketingu.

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás (bezplatně jednou za rok) získat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 

Máte také právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili na základě Vaší žádosti nepřesné či neúplné osobní údaje, které o Vás vedeme.

 

Právo na výmaz osobních údajů máte, pokud o to požádáte a jsou splněny podmínky podle čl. 17 GDPR, například odvolal jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, pokud byly zpracovány protiprávně atd. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

Máte také právo požadovat omezení zpracování (odmítáte výmaz), které představuje pro naši společnost povinnost označit Vaše osobní údaje a již je nezpracovávat, pouze ponechat uložené.

Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech jako prodávajícího pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, hodnocení nákupu), máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že budete jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů naší společností, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

 

Neexistuje soukromí bez zabezpečení

 

Poskytujeme zabezpečené služby, díky nim uchováváme osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. Naše data jsou uložena na území Evropské unie. Garantujeme, že Vaše osobní údaje nebudeme přenášet mimo EU.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás najdete:

Překlady 365
Horní náměstí 407/27
779 00 Olomouc, ČR

+420 775 569 819

info@preklady365.cz

Provozovatelem webu je:

ETIAM group, s.r.o.
IČO: 038 70 677
Tylova 1136/6
779 00 Olomouc

Spisová značka: C 61640 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Máte dotaz? Napište nám zprávu

 

14 + 7 =